Financieel nieuws

Wat verandert er op 1 december?

Deze maand worden weer een aantal nieuwe (overheids)maatregelen van kracht. Wij zetten op een rijtje wat er voor uw portemonnee kan veranderen.

Minimumpensioen omhoog

Wie na een volledige loopbaan van 45 jaar een minimumpensioen krijgt als werknemer of zelfstandige, ziet zijn pensioen stijgen. Dat gebeurt in een eerste stap in december via een inhaalpremie. Die wordt pro rata berekend. Wie op 1 januari 2016 met pensioen was, krijgt de premie a rato van 12 maanden. Wie in september 2016 met pensioen ging, krijgt de premie uitgekeerd voor 4 maanden. Vanaf 2017 verhoogt het maandelijkse pensioenbedrag dan met 0,7 procent. Voor een alleenstaande gaat het minimumpensioen daardoor 8,18 euro per maand omhoog naar 1.176,91 euro. Een gezinspensioen bedraagt vanaf januari 1.470,67 euro per maand.
Volgens cijfers van minister van Zelfstandigen Willy Borsus krijgen 170.000 gepensioneerden die verhoging. Van hen hebben er 76.000, van wie 69 procent vrouwen, een loopbaan als werknemer achter de rug.

Re-integratie van langdurig zieken

De overheid start vanaf 1 december met de begeleiding van langdurig zieken naar werk. Daarmee wil de federale regering de toename van het aantal langdurig zieken stoppen. Drie maanden na het begin van de ziekte maakt een arts een inschatting van wat de patiënt nog kan doen. Alleen bij zieken van wie blijkt dat ze het werk kunnen hervatten, wordt een re-integratieproject opgestart. Vanaf midden volgend jaar behouden zieke werknemers die een of meerdere dagen weer aan de slag gaan, een deel van hun ziekte-uitkering. Nu verliezen ze hun uitkering volledig als ze weer aan het werk gaan. De patiënten worden niet meer afgestraft, maar beloond. Wie werkloos is op het moment van de ziekte, kan zich eventueel herscholen.

Zicht op aanvullend pensioen

Voor het einde van deze maand moet u via de website Mypension.be een overzicht kunnen krijgen van wat u begin 2016 aan aanvullend pensioen hebt opgebouwd. De federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine ( MR), had aangekondigd dat dat vanaf begin oktober mogelijk zou zijn. Maar Sigedis, de beheerder van de website, had blijkbaar meer tijd nodig om alle gegevens die door de verzekeraars moesten worden doorgegeven, te verwerken. De meeste werknemers krijgen elk jaar een overzicht van het aanvullend pensioenkapitaal dat ze bij hun werkgever(s) hebben opgebouwd. Maar wie eerder aan de slag was voor een ander bedrijf, krijgt dat overzicht niet altijd. Daarom is deze extra functie van Mypension.be nuttig. Wie al eens van baan verandert, bewaart zo het overzicht. Ook zelfstandigen moeten voor het jaareinde via Mypension.be kunnen zien wat ze voor het extralegale pensioen hebben gespaard.
Sinds begin dit jaar kan iedereen via Mypension.be al zien wanneer hij/zij ten vroegste met pensioen kan gaan.


Bron: Netto

Terug naar overzicht
Navigatie
Nieuws
  • Geen nieuws
Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks een overzicht van het economisch nieuws.

Copyright © 2016 Boekhoudzoeker. All Rights reserved.